Podsumowanie zebrania

Podsumowanie zebrania organizacyjnego z 7.09

Formularz zapisu Studio Ruchu Simple szkoła partnerska Studia Baletowego Opery Krakowskiej

Formularz dla uczniów siedziby głównej (Lipińskiego, Pszczelna, Miłkowskiego)

Oświadczenia Studio Ruchu Simple szkoła partnerska Studia Baletowego Opery Krakowskiej

Oświadczenia dla uczniów siedziby głównej (Lipińskiego, Pszczelna, Miłkowskiego)

Dane do przelewu

Karta zapisu SP6

Wypełniamy i przekazujemy p.Oli

Zgoda SP6

Wypełniamy i zostawiamy na świetlicy

Oświadczenia SP 6, 22, 110, 151, P67

Oddajemy wypełnione i podpisane

SP 151 Formularz zapisu

Oddajemy wypełnione i podpisane

SP 151 zgoda na udział w zajęciach

Zostawiamy na świetlicy

SP 22 Formularz zapisu

Oddajemy wypełniony i podpisany

SP 22 zgodana udział w zajęciach

Zostawiamy u nauczyciela w świetlicy

SP110/P67 Formularz zapisu

Oddajemy wypełniony i podpisany

P67 zgoda na udział w zajęciach

Zostawiamy u nauczyciela w grupie